Telefon

073-6791177

E-post

rosie@lymfterapi.se

Lymfsystemet består av många delar. Dessa inkluderar:

Lymfan: även kallad lymfvätska, är den vätska som samlats upp i interstitium. Det är en klar och transparent vätska. Undantagit tarmsystemets lymfa då den har absorberat fetter, fettsyror med långa kedjor och därför inte längre är genomskinlig utan mjölkigt vit. Det är emulgerat fett som passerar genom tunntarmens lymfkanaler och in i citerna chyli. Lymfan transporterar lymfpliktig last som består av ämnen som inte kan transporteras bort från interstitium på annat sätt än via lymfsystemet. Den lymfpliktiga lasten består av; plasmaproteiner, hormoner, vatten, cellrester efter trauman, levande och döda bakterier och mikroorganismer, cancerceller och främmande ämnen som exempelvis damm, sot, färgpartiklar (tatuering) och partiklar från rökning, mm. 

Lymfknutor: Övervakar och renar lymfan då den filtreras genom dem. Knutorna filtrerar bort skadade celler och cancerceller, samt producerar och lagrar lymfocyter och andra immunceller som attackerar och förstör bakterier och andra skadliga ämnen i vätskan. Vi har cirka 600-700 lymfknutor utspridda i hela kroppen varav ca 200 sitter i magen. Dessa befinner sig oftast i nära sammankopplade grupper kallade lymfstationer. Några av de största stationerna är i armhåla, ljumske och mage. Lymfknutor är förbundna med varandra via lymfkärl. Lymfknutorna är inbäddade i fettväv och är mellan 0,2-3 cm, dom är därför oftast svåra att känna. Förstorade knutor tyder på en infektion.

Lymfkärl: Lymfkärlssystemet är ett nätverk placerat i hela kroppen som transporterar lymfa bort från vävnader. Systemet kan delas in i tre grupper, ett ytligt (subcutant) som dränerar kutis och subkutis. Ett djupt (subfasciellt) som dränerar muskler, leder, senskidor och nerver samt ett organspecifikt som dränerar kroppens organ. De finaste lymfkärlen, lymfkapillärerna, börjar i vävnaden och är klafflösa. I dessa leds lymfan vidare till grövre prekollektorer och sedan vidare till kollektorer, kollektorerna har klaffar som motverkar att vätskan rinner tillbaka och genom dessa klaffarna delas kollektorerna in i segment (lymfangiom). På väg genom kollektorerna passerar lymfan en eller flera lymfknutor och filtreras ofta därför ofta flera gånger. Lymfan når slutligen de stora lymfstammarna, ductus thoracicus och ductus thoracicus dexter, som tömmer sig i vänster respektive höger venvinkel, angulus venosus sinister och dexter

Venvinklarna: Lymfstammarna mynnar slutligen till de båda venvinklarna som är belägna bakom nyckelbenen. Här återförs lymfan till blodomloppet. Genom denna återförsel upprätthålls normal blodvolym och tryck. Det förhindrar också överskottsvätska runt vävnaderna (kallat ödem).

Mjälten: Är det största lymforganet och är beläget ligger på vänstra sidan under revbenen och ovanför magen. Mjälten filtrerar och lagrar blod och producerar vita blodkroppar som bekämpar infektion eller sjukdom.

Thymus: Detta organ är beläget i det övre bröstet under bröstbenet. Det mognar en specifik typ av vita blodkroppar som bekämpar främmande organismer.

Tonsiller och adenoider: Dessa lymfoida organ fångar patogener från maten du äter och luften du andas. De är din kropps första försvarslinje mot främmande inkräktare.

Benmärg: Detta är den mjuka, svampiga vävnaden i mitten av vissa ben, såsom höftbenet och bröstbenet. Vita och röda blodkroppar och blodplättar bildas i benmärgen.

Peyers plåster: Dessa är små massor av lymfvävnad i slemhinnan som kantar din tunntarm. Dessa lymfoida celler övervakar och förstör bakterier i tarmarna.

Appendix: Blindtarmen innehåller lymfoid vävnad som kan förstöra bakterier innan den bryter sönder tarmväggen under absorptionen. Forskare tror också att appendixet spelar en roll för att hysa ”bra bakterier” och återbefolka vår tarm med bra bakterier efter att en infektion har försvunnit.

Vattendelare

Kroppen delas in i territorier via så kallade vattendelare

Vid behandling dräneras kroppen i olika riktningar beroende på flödesriktningen i de klafförsedda kärlen. Det är viktigt att känna till dessa riktningarna eftersom lymfan inte utan vidare kan passera vattendelarna.

Rekommenderade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *