Telefon

073-6791177

E-post

rosie@lymfterapi.se

Är det samma sak, eller finns det egentligen någon skillnad mellan manuellt lymfdränage och lymfmassage? I egenskap av medicinsk lymfterapeut och lymfmassör tänkte jag försöka bena ut dessa begrepp.

På senaste tiden har lymfmassage blivit lite trendigt och i sociala medier och runt om på internet så dras begreppen lite över en kam. Men är det då egentligen någon skillnad? Det beror nog helt på vem du frågar skulle jag vilja påstå. Men frågar du mig, så skulle jag säga ja! Likheten är att målet med behandlingarna är det samma, dvs att att stimulera bildning av lymfa samt transport av lymfa mot lymfstationer.

Manuellt lymfdränage eller manual lymphatic drainage (MDL) är en teknik som utvecklades redan 1936 av den danske biologen Emil Voddler och hans fru. Metoden vidareutvecklades sedan av Földi. MLD är en del i behandlingsarsenalen vid framförallt lymfödem och lipödembehandling, men används också vid traumatiska skador, efter kirurgi, reumatoida sjukdomar, ärrbehandling, huvudvärk och migrän, mm. Det krävs särskild utbildning för att utföra MLD och det finns olika skolor för att lära sig med antingen Vodder eller Földi´s grund. För att få kalla sig medicinsk lymfterapeut är kravet en medicinsk utbildning i grunden. Antingen fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, eller läkare. Du kan gå utbildningen även om du inte har denna grunden och då kan du kalla dig certifierad lymfterapeut.

För att bli lymfmassör är det en betydligt kortare utbildning, oftast bara över en helg och du har inga krav på att ha någon speciell utbildning innan. Det är dock bra med tidigare erfarenhet. Utbildningen behandlar inga direkta sjukdomstillstånd utan ger en grund till hur lymfsystemet fungerar.

Hur skiljer sig behandlingarna?

Båda teknikerna använder lätta, rytmiska och långsamma rörelser i lymfsystemets riktning. En grundbehandlingen inom MLD är väldigt lik behandlingen du får om du går på lymfmassage. En skillnad är att i MLD används ingen olja.

En annan skillnad är att MLD anpassas efter dina specifika behov och problem. Som medicinsk lymfterapeut arbetar man med olika metoder för att behandla specifika problem relaterade till lymfsystemet. Metodernas samlingsnamn är kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ), och en del i KFÖ är manuellt lymfdränage (MLD). 

Om du har en skada på lymfsystemet av en eller annan anledning eller nedsatt flöde, så behövs lymfflödet dirigeras om. Då räcker inte en vanlig lymfmassage till. Detta eftersom det inte går att leda lymfa till lymfstationer som inte fungerar. Här besitter en medicinsk lymfterapeut den specifika kunskapen. Även i de fall då du har fibroser eller ärr som kan hindra till lymfflödet så har en medicinsk lymfterapeut fördjupad kunskap.

Kontentan jag drar är att lymfmassage är en förenklad variant av MLD, men dock inte att förringa då effekterna även där kan vara goda.

Varför används inte olja vid manuellt lymfdränage?

Anledningen till att inte använda olja vid MLD är att  genom att åstadkomma en mild sträckning av huden, så drar ankarfibrer i lymfkapillärerna så att klaffar öppnas upp och vätska kan ta sig in från interstitium och vidare in i lymfbanorna. Detta är svårt att åstadkomma om olja används.

Hur arbetar jag som medicinsk lymfterapeut OCH lymfmassör?

Jag välkomnar både dig med tydliga besvär såsom ödem samt även dem som bara vill känna effekten av en skön lymfmassage. Behandlingen individanpassas utifrån dina behov. Ibland blandar jag tekniker och använder olja, men ser till att först använda tekniker där huden sträcks innan oljan appliceras, då även denna typ av massage har många välgörande effekter.

Har du har ödem så använder jag dock mer klassisk MLD i enlighet med kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ). I övriga fall kan jag mycket väl använda olja och du får då en behandling som mer liknar lymfmassage. 

Fördelar med lymfdränage & lymfmassage:

Både MLD och lymfmassage har många fördelar, främst vid transport och borttagning av stillastående vätska, men det kan också: stimulera blodcirkulation och vävnadsregenerering, öka och styra lymfa för att snabbare ta bort överskott av interstitiell vätska, reducera svullnad och vätskeansamling, förbättra immunsystemet genom att eliminera giftämnen, främja kroppslig och mental avslappning, ge en övergripande känsla av lätthet i kroppen samt öka kroppens energi. Det finns dock inte tillräckligt med vetenskaplig forskning för att stödja lymfdränage utöver medicinsk behandling av lymfödem, men många individer rapporterar förbättringar av symptom som trötthet och svullnad samt beskriver en förbättrad sinnesstämning och ökat fokus. 

 • Minska svullnad och vätskeansamling
 • Stärker immunförsvaret genom att eliminera gifter från kroppen
 • Förbättrar blod och lymfcirkulation
 • Förbättrad läkning och återhämtning efter kirurgi
 • Stimulering av kroppens egen produktion av kortisol, insulin, oxytocin och endorfiner
 • Ökad kroppskännedom
 • Smärtlindring
 • Minskad ångest & oro
 • Förbättring av sömn
 • Minskning av fysisk och mental stress
 • Förbättrad matsmältning

Funderar lindrande vid:

Postoperativa och traumatiska ödem

Lipödem och lymfödem

Fibromyalgi och reumatiska sjukdomar

Palliativ vård där andra terapier inte kan användas

CRPS – Complex Regional Pain Syndrome

Migrän och huvudvärk

Absoluta kontraindikationer:

Du skall inte gå på lymfmassage om du har en pågående infektion, obehandlad malign sjukdom, inklusive tumöråterfall eller metastaser, eller om du har ödem pga svår hjärtsvikt.

Rekommenderade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *